Location Odessa, Ukraine
Year 2019
Team Nadejda Kotishevskaya, Taisiya Zhukovskaya, Janna Kiseleva