Coworking [ Prostranstvo ]
Location                            Odessa
Year                                   2021
Team                                  Janna Kiseleva, Kateryna Orlova, Nataliya Mordovina